Iskolaépület története

Az iskola épülete a Rohonczy- kastély, amelyet tulajdonosai egy uradalmi épületből alakítottak ki 1870 előtt. Ez az  épület eredetileg báró Szegedy-Ensch Pál (1687-1710), Vas,Zala és Somogy vármegyék alispánja az Inkei Lóránth család megszakadása következtében a koronára szállott több somogyi birtokra nyert adományt. Pál ez adomány alapján még a XVII.század végén birtokába vette Inke helységet és a pusztákat. Az adománylevelet azonban, mivel az Inkei család is igényt tartott-e helységre csak 1727 szeptember 12.én állították ki.  1733-1757-ig mindvégig a Szegedyek voltak az urai.Szegedy Károly halála után(1859) a család itteni birtokai,báró Szegedy-Ensch Imrére szállottak. Aki a család régi kúriáját 1860-ban kibővítette. Tőle fia Szegedy-Ensch Károly, majd ennek testvére Sándor örökölte a családi birtokkal együtt. Ezeket 1912-ben herceg Hohenlohe Keresztélynek adott el a kastély azonbanbáró Szegedy-Ensch Sándor özvegyéé maradt. A birtok báró Szegedy-Ensch Máriára lányára és annak férjére szállt, azok ráhagyták lányukra Szegedy-Ensch Évára és annak férjére Rohonczy Imrére (1884-1956). Az iskolaépületet fiuktól Rohonczy György bárótól sajátította ki az állam, mivel nekik az adott helyzetben el kellett menni a településről.